Polska i My

Szewach Weiss urodzony w Borysławiu został odznaczony Orderem Orła Białego

Źródło: dzieje.plWe wtorek 17 stycznia w Jerozolimie odbyła się uroczystość odznaczenia Orderem Orła Białego byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego szefa Knesetu Szewacha Weissa.

Szewach Weiss został odznaczony „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael”.

Szejwach Weiss (później przyjął imię Szewach) urodził się w Borysławiu pod Lwowem, na terenie II RP w rodzinie żydowskiego kupca. Jego rodzina uratowała się przed Niemcami w czasie Holocaustu dzięki Ukraińce Lasotowej oraz dwóm polskim rodzinom Górali i Potężnych. Po II wojnie światowej po ponownym zajęciu przez Sowietów województwa lwowskiego Weissowie uciekli do Polski a później – do Palestyny, na terenie której powstało niepodległe państwo Izrael.

- Po zakończeniu oficjalnej służby ambasadorskiej Weiss „stał się ambasadorem Rzeczypospolitej przyjaciół” - podkreślił Andrzej Duda. Jak mówił prezydent, gdy po latach prof. Weiss wrócił do Polski jako ambasador Izraela, „to dało się od razu odczuć to [...], że ten ambasador to człowiek życzliwy Rzeczypospolitej, życzliwy Polakom".

Szewach Weiss podkreślił symboliczny charakter tego, że najwyższe polskie odznaczenie państwowe odbiera z rąk prezydenta Polski właśnie w Jerozolimie. Weiss wspominał wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zaznaczył, że po katastrofie smoleńskiej w Izraelu była żałoba. - Natomiast podczas wizyty Jana Pawła II wszyscy mówili - >>nasz papież<< - tak Żydzi zwracali się do lidera świata katolickiego. Coś jest między nami i w imieniu tego >>coś<< ja wybrałem sobie Polskę jako miejsce mojej służby ambasadorskiej - powiedział Weiss.

Weiss pytany, czy stosunki polsko-żydowskie wyglądają dziś tak, jak sobie to wymarzył, odparł: „między państwami bardzo dobrze”. Dopytywany, czy także między społeczeństwami, powiedział: „Będzie dobrze. To już idzie w dobrym kierunku”.

Podkreślił, że przyjmując Order Orła Białego z rąk prezydenta Dudy, traktuje to jak odznaczenie od wszystkich Polaków. Zaznaczył, że każdy z ambasadorów Izraela w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zrobił coś, by „zbudować od nowa most między naszymi narodami”. Jak zaznaczył, Polaków i Żydów łączą setki lat wspólnego życia, ale też „ta okropna tragedia, która zdarzyła się na polskich ziemiach podczas okupacji faszystowskiej”.

Słowo Polskie, PAP, dzieje.pl, 18.01.17 r.

Ukazała się publikacja „Polskie powstanie narodowe 1830-1831 na Prawobrzeżnej Ukrainie. Od mitów do faktów”

Przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie pod redakcją Igora Krywoszejewa oraz Norberta Morawca ukazała się drukiem książka, poświęcona polskiemu zrywu niepodległościowemu w latach 1830-1831 na Prawobrzeżnej Ukrainie.

W publikacji, będącej zbiorem tekstów o wyzwoleńczej walce Polaków w celu odrodzenia Polski w granicach I RP przeczytamy o działaniach okupacyjnej władzy rosyjskiej, skierowanych na zmniejszenie roli prawobrzeżnej szlachty w społecznym, gospodarczym i politycznym życiu regionu po stłumieniu insurekcji przez carat.

Autorzy wspólnej monografii reprezentują czołowe instytucje naukowe oraz wyższe uczelnie Kijowa, Lwowa, Łucka, Winnicy, Równego, Białej Cerkwi, Mikołajowa, Humania, Chmielnickiego oraz polskich placówek z Warszawy, Kielc, Olsztyna oraz Częstochowy. Do tworzenia publikacji dołączyły się Humański Uniwersytet Pedagogiczny im. Tyczyny, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza oraz Państwowy Rezerwat „Stara Humań”.

Nowa publikacja poświęcona Powstaniu Listopadowemu będzie przydatna dla historyków, krajoznawców, wykładowców, studentów uczelni wyższych oraz Polaków, mieszkających na Ukrainie i interesującymi się dziejami ich historycznej Ojczyzny.

Jako cześć szaty graficznej wykorzystano reprodukcję rysunku „Złożenie rosyjskich flag po drugiej bitwie pod Wawrem w 1831 r.” autorstwa Georga Benedykta Wundera oraz „Kawalerii” Kossaka.

Przedmowę do książki „Polskie powstanie narodowe 1830-1831 na Prawobrzeżnej Ukrainie. Od mitów do faktów” napisała Emilia Jasiuk (Ambasada RP w Kijowie).

Sergij Porowczuk, 17.01.17 r.

 Pierwsza studencka Wigilia Ukraińska w chełmskiej PWSZ

W dniu 13 stycznia 2017 r. studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii uczestniczyli w pierwszej STUDENCKIEJ WIGILII UKRAIŃSKIEJ, w której, oprócz nich, brali udział wszyscy studenci bez względu na narodowość.

Patronat Honorowy nad tym ważnym przedsięwzięciem kulturowym przyjął prof. dr hab. Józef Zając, Senator RP, a środki na jego organizację przyznała Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” działająca przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie oraz Uczelnia.

Z założenia organizacja uroczystości miała na celu integrację środowiska studentów z Ukrainy i uczelnianej społeczności polskiej, poznawanie i kultywowanie tradycji różnych narodowości, praktyczne nabywanie umiejętności w organizacji tego typu przedsięwzięć oraz, co jest szczególnie istotne nawiązanie współpracy z grupami uczniów szkół miasta Chełm przybywających w grodzie nad Uherka z Ukrainy. W wigilii udział wzięły także delegacje uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.

W pierwszej części Wigilijnego Święta studenci II roku SM zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym zapoznali licznie przybyłą społeczność studencką oraz uczestniczących wraz z nimi pracownikami nauki z tradycjami i symboliką obchodzonych na Ukrainie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Jordanu.

Valerij Druzhok z Łucka, w bardzo interesujący i ekspresyjny sposób mówił o wigilii, jej znaczeniu w życiu rodziny, symbolicznym wymiarze każdej z potraw, a nawet istocie poszczególnych składników dwunastu dań, które zazwyczaj powinny się znaleźć w tym dniu na uroczystym stole.

Zachar Wolski z Włodzimierza Wołyńskiego opowiadał o kolędach śpiewanych w Boże Narodzenie i szczedriwkach – pieśniach wykonywanych na Nowy Rok i Jordan.

Równie interesujące wystąpienie miał Ihor Kolisnichenko z Włodzimierza Wołyńskiego, a jego tematem była kutia i jej symboliczne znaczenie na wigilijnym stole. Obecni na uroczystości zostali szczegółowo zapoznani symboliką każdego składnika tej bardzo smacznej potrawy i jednocześnie najważniejszej w trakcie wieczerzy wigilijnej, od której rozpoczyna się uroczysta kolacja.

Z dużym zainteresowanie zebrani wysłuchali kilku kolęd i szczedriwek, w tym m. in. wykonywanych po raz pierwszy w Instytucie Neofilologii przez studentów II roku SM. Były to: «Добрий вечір тобі», «Нова радість стала» i «Ой сивая та і зозуленька». Chór występował w składzie: Vitaliy Prus, Ihor Kolisnichenko, Oleksandr Demczuk, Zachar Wolski, Valeriy Druzhok, Jan Vasylchenko, Andrii Tkachenko, Veronika Matseliukh, Yuliya Mykytyuk, Ivanna Lebiedieva, Alina Shevchuk, Olha Kostiuk-Malynovska (dyrygent), Konstantyn Harbar, Olha Mosiichuk, Vasylyna Kinach, Olha Vereshchuk, Ivanna Vashchuk iAnastasiia Shorshyn.

W tej części z życzeniami z okazji świąt wystąpił prof. dr hab. Józef Zając Senator RP. Świąteczno-noworoczne przesłanie do studentów przesłał też Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

Należy podkreślić, że w uroczystości udział wzięli: dr Beata Fałda, prorektor PWSZ w Chełmie, mgr Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, dr Antonina Komisaruk z Kowla, dr inż. Lech Mazurek, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni PWSZ: prof. Tomasz Stępniewski, dr Iwona Lasek Surowiec, dr Yuriy Hayduk, mgr Anna Wołoszczuk i mgr Marcin Oskierko.

Po części oficjalnej na wszystkich jej uczestników czekał przygotowany przez Dworek „Pan Tadeusz” wigilijny stół.

Nad całością STUDENCKIEJ WIGILII UKRAIŃSKIEJ czuwali jej organizatorzy -  profesorowie Katedry SM: Andrzej Gil i Andrzej Wawryniuk, jednocześnie pełniący kierownicze funkcje w Fundacji „Partnerstwo i Współpraca”.

Słowo Polskie na podstawie informacji Dr hab. Andrzeja Wawryniuka, 17.01.17 r.

 

Serial o polskim podziemiu w czasach II wojny światowej w ukraińskiej telewizji

Od kilku miesięcy na kanale UA.ПЕРШИЙ ukraińskiej telewizji, który można porównać z polską „Jedynką”, jest emitowany polski serial „Czas Honoru”.

Ukraińscy widzowie dzięki serialowi, który w ukraińskiej wersji językowej otrzymał nazwę „Епоха честі” (Epoka Honoru), mogą dowiedzieć się o losie grupy „cichociemnych”, szkolonych na terenie Wielkiej Brytanii i zrzuconych nad okupowaną Polską w 1941 roku w szerszej perspektywie działalności antyniemieckiego a później – antysowieckiego ruchu oporu Polaków przeciwko okupantom.

Emisja serialu odbywa się każdej niedzieli w godzinach 17.00 – 20.30. Widzowie w kraju nad Dnieprem mogą jednocześnie obejrzeć jeden z drugim kilka odcinków. 15 stycznia, na przykład, wyemitowano odcinki 5. sezonu, w których po wpadce dowództwa AK trwają przesłuchiwania i łapanki ocalałych członków podziemia. Michał, Janek, Bronek, Celina, podstępni czekiści i „ubecja” - dla ukraińskiego widza ten serial ma o tyle ważne znaczenie, że obala mit „zwycięskiego żołnierza sowieckiego, który ratował Polskę przed okupantem”, natomiast stosując represje, pacyfikował polską inteligencję, zmuszając ją ślepo wykonywać rozkazy Kremla. Oficerowie NKWD pokazani są jako „kuratorzy” polskich służb komunistycznej bezpieki, działania których są skierowane wyłącznie na umocnienie wpływów Moskwy na ziemiach okupowanej II RP.

W Polsce „Czas Honoru” jest regularnie pokazywany w miejscowych telewizjach. Przed Bożym Narodzeniem zakończyła się jego emisja w TVP Historia.

Oprócz Ukrainy serial pokazano we Wloszech, Szkocji , na Litwie, w  Czarnogórze a nawet w Chinach.

Jerzy Wójcicki, niezależna.pl, 17.01.17 r.

 Wirtualna podróż po miejscach pamięci Polaków w Moskwie

Rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał” w postaci aplikacji dla systemów Android i Windows izi.Travel zaprezentowało audioprzewodnik, poświęcony represjom wobec Polaków w Moskwie.

Audioprzewodnik przedstawia sobą wirtualną wycieczkę po dziewięciu lokacjach w stolicy Rosji, związanych z losami polskich jeńców wojennych i cywilów polskiego pochodzenia, którzy trafiali do Moskwy zaczynając od 1919 roku.

Każda lokacja jest opatrzona plikiem audio w języku rosyjskim i angielskim. Polskiej wersji na razie nie ma, ale polska sekcja Memoriału na czele z Aleksandrem Gurjanowym (lektor przewodnika) przy współpracy z ośrodkiem KARTA deklarują, że wkrótce ona się pojawi.

- Przed jesienią 1939 roku ilość zamordowanych Polaków na terenie ZSRS stanowiła około 180 tys. osób. Po 1939 – ponad 530 tys – dowiadujemy się z części opisowej przewodnika.

Podróż zaczyna się na styku Petrowskiego i Cwietnogo bulwarów, dalej prowadzi do Rożdestwieńskiego koncłagru, następnie do zaułku Staropańskiego, zamieszkałego w większości przed przewrotem bolszewickim przez Polaków, potem do zaułku Milytunskiego, gdzie były kościół rzymskokatolicki pełni dzisiaj rolę budynku urzędowego.

Wirtualny spacer, trwający około półtora godziny, kończy się przy byłym Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych im. Marchlewskiego, w jakim działała polska sekcja, absolwenci której później zostali poddani represjom oraz Iwanowskim łagrze koncentracyjnym.

Autorzy audioprzewodnika podkreślają, że w latach ZSRS polska społeczność, która żyła w Moskwie przed 1917 rokiem, została faktycznie zniszczona. Dzięki trasie opracowanej przez Memoriał poznać można miejsca będące świadectwem jej istnienia.

Słowo Polskie, 16.01.17 r.

Co myślą Polacy o wojnie na wschodzie Ukrainy?

Źródło: https://specnews24.blogspot.com/Każda wojna jest okrutna i niesie ze sobą ofiary. Nigdy nie jest przejawem dobra lub zmian na lepsze życie. To nie tylko walka pomiędzy państwami, która także składa się z fizycznych starć i potyczek, ale i także łzy matek i żon poległych żołnierzy, strach przed śmiercią...

Większość młodych ludzi na szczęście nie doświadczyła działań wojennych, bo żyjemy w stosunkowo spokojnych czasach w porównaniu z naszymi dziadkami i babciami. Lecz nie o wszystkich da się tak powiedzieć...

Ci, którzy walczą o pokój, możliwość swobodnie wyrażać swoje myśli dla swoich rodaków na wschodzie, doświadczyli koszmaru jakim jest wojna i każdy z nich wie, jakie to jest uczucie trwać w niepewności czy uda się przeżyć kolejną noc.

W czasie trwania wojny w strachu żyją właściwie wszyscy. Żołnierze, a przede wszystkim bezbronna ludność cywilna: mężczyźni, kobiety i dzieci. O swoją przyszłość obawiają się także państwa sąsiadujące z tym krajem, gdzie rozgrywa się konflikt zbrojny. Polska jest jednym z takich państw. Graniczy z Ukrainą, i każdy Polak czy Polka z niepokojem patrzą w stronę wschodnich krańców Europy, gdzie trwa konflikt, który wybuchnął jeszcze w 2014 roku.

Na samym początku ludność polska była przestraszona nie tylko tym, że wojna może dojść także do nich, lecz także bała się o losy ludzi, którzy tam mieszkają. Z upływem czasu, kiedy temat konfliktu na wschodzie Ukrainy pomału został wysunięty na drugi plan, ludzie zaczęli o wojnie zapominać, ale nie wszyscy. Polska młodzież, jak i jakakolwiek inna nie jest specjalnie zaangażowana w tematykę wojenną, lecz osoby starsze nadal martwią się o los Ukrainy, a także o losach ukraińskich żołnierzy, którzy walczą na Donbasie. Starsze osoby pamiętają o strasznych czasach II wojny światowej.

Polacy nie tylko są zmartwieni na słowach, lecz także udowadniają swoją przyjaźń Ukrainie przez okazywanie materialnej pomocy i emocjonalnego wsparcia. Ukraińcom pomagają w Polsce nie tylko wolontariusze lecz wielu innych bezimiennych dobroczyńców, którzy przejmują się losem sąsiedniego kraju w obawie, że wschodni zaborca może wtargnąć także do ich miast i domów.

Na przełomie 2014 i 2015 Polska przeprowadziła ewakuację z rejonu Donbasu ok. 200 obywateli ukraińskich deklarujących polskie pochodzenie.

Polska angażuje się w pomoc dla Ukrainy i jej obywatele wspierają ludność ukraińską nie tylko na wschodzie Ukrainy, lecz także pomagają im zadomowić się w Polsce.

Trudno powiedzieć że wojna nawet z konieczności jest to najlepszym rozwiązaniem napięć w stosunkach międzypaństwowych, odwrotnie te problemy jeszcze bardzie pogłębiają się. Warto mieć nadzieję, iż konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy wkrótce się skończy i wreszcie na Donbasie zapanuje pokój a każdy obywatel poczuje się bezpieczny we własnym domu i własnym państwie.

Maria Kucza, 15.01.17 r.

107 wniosków o przyznanie świadczenia na podstawie Karty Polaka w Warszawie stanem na 10 stycznia

- Do 10 stycznia 2017 r. do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło 107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka – informuje Urząd Wojewódzki z siedzibą w Warszawie.

Na stronie urzędu można przeczytać także o wolnych terminach dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka.

Urzędnicy w celu zmniejszenia ilości wizyt do urzędu zachęcają także do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

W celu ułatwienia kontaktu osobom, które ubiegają się o pobyt stały na terenie RP i świadczenia pieniężne została uruchomiona skrzynka mailowa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Słowo Polskie na podstawie informacji https://www.mazowieckie.pl, 15.01.17 r.

Więcej na temat: Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP

List do redakcji. O krok bliżej polskości

Mikołaj Bachur na spotkaniu dziennikarzy z Julią Tymoszenko w WinnicyKażdy z nas ma swoje ciekawe historie. Zachęcam wszystkich żeby nimi się dzielić. Może wtedy jak napiszesz – odnajdziesz siebie, jak było to ze mną?

Moja historia nie jest wyjątkowa, ale ja wierzę, że my sami ją tworzymy. Po dużej części od nas zależy co się w przyszłości wydarzy. Ale oczywiście niektóre rzeczy nie da się cofnąć, na niektóre po prostu nie mamy wpływu, ale to jest właśnie życie. Każdy z nas ma wybór i to właśnie gdzie jesteśmy, dlaczego i co tutaj robimy – to jest nasza własna decyzja.

Jak już pisałem wcześniej, wszystko zaczęło się 3 lata temu. Były to puzzle polskiej historii na kamienistej drodzy mego życia. Poznałem redakcję Słowa Polskiego, zacząłem poznawać głębiej kulturę swoich przodków, odwiedziłem Polskę. Interesowała mnie historia moich dziadków, fascynował mnie język polski. Dzięki redakcji odnalazłem siebie w dziennikarstwie i nawet miałem możliwość popracować w winnickiej telewizji. To są momenty dzięki, którym jestem świadomy swojej polskości. Ale cofnę się trochę wstecz i opowiem wam, że nie zawszę było tak idealnie, a czasami nawet bardzo smutno.

Tragedia w Czarnobylu

Moje rodzice pochodzą z zachodniej części Ukrainy, tata z Równego, mama z Żytomierza. Tato przeprowadził się do miasta Prypieć (niektórzy wiedzą tylko o mieście Czarnobyl – to są dwa rożnych miasta) w obwodzie kijowskim, gdzie spotkał moją mamę. Miasto Prypieć było założone w 1970 roku jako osiedle dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w odległości około czterech kilometrów od samej elektrowni. To było młode miasto, przed katastrofą zamieszkane przez około 50 tys. osób. Jak opowiadała moja

mama, to z okna gdzie mieszkaliśmy (mnie wtedy jeszcze nie było) było widać kopułę reaktora. Mieszkali oni blisko niej, tato pracował tam spawaczem. Brat urodził się w szpitalu miasta Prypieć w 1985 i miał 1 rok, kiedy 4 blok reaktora wybuchnął. Ze słów mamy powiedzieli o katastrofie nie trzecim dzień, a nie na następny jak podają w oficjalnych źródłach. Mieliśmy tam piękne mieszkanie, załatwioną pracę i przyszłość, ale wszystko poszło trochę nie tak jak planowano.

Nowy dom

Miałem już 6 lat jak przyjechaliśmy do wioski Nowi Obichody w obwodzie winnickim. Założona w 1994 dla przesiedleńców z czarnobylskiej strefy. Byliśmy ofiarą „Czarnobyla” - dali nam dom. 11 lat w szkole średniej – przebiegły bardzo szybko. Miałem takie odczucia że obudziłem się wtedy jak poszedłem do technikum w Winnice. Chciałem być dziennikarzem i iść studiować do uniwersytetu im. Kociubińskiego, ale dla mnie to było nie realne – nie załapałem się.

Polska wioska przy nowym domu

Miałem może 8 lat, gdy mama pierwszy raz wzięła mnie ze sobą do kościoła. To był kościół świętej Marii Magdaleny w Samczyńciach. Stoi tuż akurat po wyjściu z mojej ulicy Żytomierskiej. Jak stałem się trochę starszy, zacząłem bardziej interesować się tymi zabytkami powiązanymi z polskością. Kościół wybudowano gdzieś w 1910 r. O Samczyńcach praktycznie nić jest wiadomo, ale odnalazł się „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...” i w nim jest informacja jej dotycząca. Była ona częścią powiatu bracławskiego.

Działając na rzecz badania i odrodzenia kultury polskiej w 2014 odnalazłem panię Petronelę, o której pisałem artykuł, była najstarszą i może nawet ostatnią Polką na wiosce (miała wtedy 92 lata).

Z tamtych czasów trochę minęło i bardzo chcę opowiedzieć o mojej podroży do Polski, o relacjach z Polakami. Chciałbym opowiedzieć czego doświadczyłem i porównać życie w Ukrainie i w Polsce. Jak zacząłem studia i jak załapałem się do najlepszej pracy w mieście, jak kupiłem swój pierwszy samochód i jak mam teraz plany na przyszłość.

Mikołaj Bachur, Samczyńce-Niemirów-Jelenia Góra, 14.01.17 r.
Prezydent Duda spotkał się ze społecznością żydowską

Źródło: Radio Maryja13 stycznia Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce.

Na imprezę przybyli m.in. ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman oraz przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lesław Piszewski.

Polski prezydent mówił, że ważne jest dla niego to, iż spotkanie wypada w bliskości świątecznych wydarzeń dla wyznawców judaizmu i dla katolików. Przywołał także Ogólnopolski Dzień Judaizmu, którego obchody odbędą się 17 stycznia w Kielcach. „To dzień dialogu międzyreligijnego pomiędzy religią chrześcijańską, katolicką, a judaizmem, ustanowiony w 1997 r.” - mówił.

Prezydent podkreślił, że bardzo często wraca do określenia „Rzeczpospolita przyjaciół”: „Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, od '89 roku, obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, kiedy obserwuję, jak ona się rozwija, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski i naród polski w okresie II wojny światowej poprzez Holokaust, kiedy kultura została zniszczona na naszej ziemi [...] Moje serce napawa się radością i dlatego się tak cieszę z dzisiejszego spotkania”.

Przywołał postaci zasłużone dla kultury, nauki, historii swoją postawą i działalnością, m.in. Janusza Korczaka, Juliana Tuwima czy Samuela Goldwyna. Przypomniał także zmarłego w ubiegłym roku byłego premiera i prezydenta Izraela Szimona Peresa - prezydent Duda wziął udział 30 września w uroczystościach pogrzebowych.

Podkreślił również zasługi społeczności żydowskiej w walce o niepodległość Polski, a także w trakcie II wojny światowej i powstania warszawskiego. Jak dodał, przez ponad 1000 lat naród żydowski i polski współistniały ze sobą, a Żydzi wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury i nauki.

Wśród elementów odradzania się kultury żydowskiej w Polsce wymienił m.in. festiwale odbywające się w Polsce, w tym Festiwal Łódź Czterech Kultur, Festiwal Żydowski w Krakowie oraz Warszawę Singera.

Obecny na spotkaniu naczelny rabin Polski Michael Schudrich odmówił modlitwę. Jak mówił, człowiek może modlić się o wiele ważnych rzeczy: mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość. Ale - podkreślił - najważniejsze to modlić się o pokój, w Polsce i w Izraelu.

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman poinformował natomiast, że w Izraelu zostanie zorganizowana wystawa poświęcona pamięci Żydów walczących o niepodległość Polski. Podziękował również Ministerstwu Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego, które przekazało środki na jej zorganizowanie.

W trakcie uroczystości wystąpił chór żydowski "Clil" pod dyrekcją Wojciecha Pławnera, który wykonał m.in. pieśń chanukową.

Spotkanie pary prezydenckiej ze społecznością żydowską odbyło się po raz 11. Zapoczątkował je prezydent Lech Kaczyński w 2006 r.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 14.01.17 r.

Dobiegła końca realizacja projektu „Europejski System Rozwoju CERTUA”

Źródło: certua.euKilkadziesiąt ukraińskich firm skorzystało ze szkoleń i audytów swojej działalności, przeprowadzonych dzięki wsparciu polskiego Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód, które  otrzymało dofinansowanie na ten cel z Senatu RP.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

Szkolenia, audyty, konsultacje i specjalistyczne doradztwo:

- 31 polonijnych przedsiębiorstw z Ukrainy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie gospodarczym uzyskało wyspecjalizowane kadry i otrzymały raport o gotowości do certyfikacji, audytu w zakresie wdrażania międzynarodowych standardów serii ISO 9000, ISO 22000 (НАССР),
- 31 polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie gospodarczym pozyskało wiedzę w zakresie możliwości realizacji inwestycji i działalności w Polsce.

Doprowadzono do aktywizacji gospodarczej przedsiębiorstw, w tym polonijnych i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie:

- 31 polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie nawiązało bezpośrednie kontakty z Polską poprzez udział w misjach gospodarczych w Polsce i na Ukrainie:
Lwów: Dni Polskiego Rolnictwa podczas Euro-Agro 2016
Kielce: Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH
Sandomierz: wizyta w grupie producenckiej Sanexport Group SA
Warszawa: Centralne Targi Rolnicze 2016 Warsaw Ptak Expo
Kijów: V Forum Dzień Polskiego Biznesu
Chersoń: misja gospodarcza do obwodu chersońskiego pod przewodnictwem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Zachęcano do rozwoju współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu poprzez utworzenie Europejskiego Systemu Rozwoju CERTUA.

Uruchomiono polsko – ukraiński programu Europejski System Rozwoju CERTUA

Promowano polsko - ukraińskiej współpracy gospodarczej w zakresie europejskiej certyfikacji i standaryzacji poprzez organizację cyklu międzynarodowych konferencji na Ukrainie i uruchomienie programu Europejski System Rozwoju CERTUA

Zorganizowano udział uczestników projektu w pięciu ww. dużych polsko – ukraińskich wydarzeniach gospodarczych we Lwowie, Kielcach, Chersoniu, Warszawie i Kijowie.

Dodatkowo zorganizowano:

- Promocję podczas obchodów Dnia Europy w Winnicy. Podczas oficjalnych uroczystości na głównej ulicy Winnicy (Soborna), Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zachęcało do udziału w projekcie, promując polsko – ukraińską współpracę gospodarczą.
- Promocję projektu podczas misji gospodarczej do Chersonia. W dniu 20 maja 2016 r. w ramach forum „Poland – Kherson Regional Business Day” odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina do Obwodu Chersońskiego (współpraca z WPHI w Kijowie).
- Promocję projektu podczas „Dni Polskiego Biznesu” w Kijowie – 26 listopada 2016 roku, zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze "Eucon", Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Międzynarodowy Związek Audytorski, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.
- Dni Polskiego Rolnictwa we współpracy z WPHI w Kijowie, Lwowską Izbą Handlowo – Przemysłową, Lwowską Obwodową Administracją Państwową i in. Dni zorganizowano w ramach polsko – ukraińskich targów Euro-Agro 2016 (organizatorzy: Targi Kielce SA i Gal-Expo SA). W ramach Dni Polskiego Rolnictwa 2016 uczestnicy projektu wzięli udział w międzynarodowej konferencji pod hasłem „Polsko – ukraińska współpraca w przemyśle i rolnictwie”.
- Misję gospodarczą do Sandomierza – największej grupy producenckiej w województwie świętokrzyskim zajmującej się eksportem jabłek na rynki zagraniczne.
- Misję gospodarczą do Nadarzyna na Centralne Targi Rolnicze CTR Warsaw Ptak Expo, podczas których zorganizowano wspólne stoisko promujące projekt we współpracy z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą.


Partnerzy projektu
: Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa, Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków, Winnickie Stowarzyszenie Kresowiacy, Targi Kielce S.A., Kancelaria Prawno – Finansowa Radcy Prawnego Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie. Informacyjny partner – Słowo Polskie.

Krzysztof Kalita, SIEW, 13.01.17 r.

Więcej na stronie: certua.eu

Gdzie w Polsce można ubiegać się o świadczenia osobom z Kartą Polaka

Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka, od 1 stycznia mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być wykorzystana na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania w Polsce i przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w kwocie stanowiącej:

w okresie pierwszych 3 miesięcy:

- równowartość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku na wnioskodawcę i jego małżonka,
- równowartość 50 proc. tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,

w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60 proc. tych kwot.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy.

Wypłaty dokonywane będą w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe.

W przypadku zmiany miejsca pobytu cudzoziemca lub członków jego rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody.

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że są jeszcze wolne terminy dla osób zainteresowanych umówieniem się w celu złożenia wniosku.

Słowo Polskie na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 13.01.17 r.

 

Więcej na temat: Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP

Ostatnie komentarze

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą