Nadchodzące imprezy

Nadchodzące imprezy

27 kwietnia zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny SACRUM NON PROFANUM. Realizowana po raz trzynasty impreza, w tym roku będzie miała dwie odsłony – wiosenną we Lwowie i Iwano-Frankiwsku, a także letnią w Berlinie, Szczecinie i nadbałtyckim Trzęsaczu. To cenione muzyczne wydarzenie przeprowadzone będzie na Ukrainie pod hasłem „Polska Muzyka Naszych czasów na Ukrainie – Karol Szymanowski i Wojciech Kilar”.

Szczegółowa informacja jest dostępna na www.ckpide.eu lub www.sacrumnonprofanum.eu. Zapraszamy!

Słowo Polskie na podstawie informacji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, 26.04.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie zaprasza na koncert polskiego zespołu VOŁOSI.

VOŁOSI zadebiutowali w 2010 roku na Festiwalu Nowa Tradycja zdobywając wszystkie nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe. W roku 2011 potwierdzili swój sukces, otrzymując Grand Prix Svetozar Stracina dla najlepszego utworu world music w Europie na konkursie organizowanym przez Europejską Unię Nadawców EBU. W roku 2012 pierwsza płyta zespołu znalazła się w specjalnej selekcji TOP20 World Charts Europe. Od tej pory VOŁOSI są nieprzerwanie w trasie. Koncertując na całym świecie spotykają się ze spontanicznymi reakcjami publiczności i niezwykle przychylnym głosem recenzentów.

Koncerty zespołu były transmitowane przez Program II i Program III Polskiego Radia, brytyjskie radio BBC oraz niemiecką stację WDR3. VOŁOSI współpracowali m.in. z Mateuszem Pospieszalskim, Markiem Mosiem i Orkiestrą AUKSO, Adamem Klockiem, legendą gruzińskiej muzyki Niazem Diasamidze, francuskim zespołem Lo’jo, norweskim Sigrid Moldestad Trio.

Recenzenci zgodnie stwierdzają, że VOŁOSI wymykając się wszelkim klasyfikacjom stworzyli absolutnie oryginalny styl muzyczny. Przekraczając granice instrumentów smyczkowych tworzą muzykę na wskroś nowoczesną i atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy – wyrastającą z karpackich korzeni, ale noszącą w sobie znamiona jazzowej improwizacji, naładowaną rockową energią, pełną niezwykle emocjonalnego przekazu. Ten fenomen sprawia, że VOŁOSI są uwielbiani zarówno przez publiczność wielkich rockowych festiwali, bywalców prestiżowych sal koncertowych, wielbicieli world music, ale i koronowane głowy.

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły na plakacie poniżej.

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) – Chmielnicki – scena przy kinie im. Szewczenki.
29 kwietnia 2017 r. (sobota) - Winnica – Winnicka Filharmonia Obwodowa.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 24.04.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Poznaniu zaprasza młodzież polonijną do Polski, na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej "ORLE GNIAZDO 2017", który odbędzie się w terminie od 20 lipca do 29 lipca br. w Wągrowcu koło Poznania.

Szczegółowa informacja dotycząca zlotu „Orle Gniazdo 2017”, warunków uczestnictwa i kartę zgłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach. Termin zgłoszeń: do 16.06.2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

>>>>>>>>>>> Informacja ogólna <<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>> Warunki udziału <<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>> Karta zgłoszenia <<<<<<<<<<<<<

 

Słowo Polskie na podstawie informacji Związku Polaków na Ukrainie, 22.04.17 r.

Nadchodzące imprezy

Źródło: IPNW 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz trzeci przyzna nagrodę „Świadek Historii”. Jest to  międzynarodowa edycja honorowego wyróżnienia nadawanego do niedawna tylko mieszkańcom Polski.

Nagroda ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski, szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii.

Szczegóły na stronie IPN - http://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/39420,Swiadek-Historii-III-edycja-nagrody-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-zgloszen.html).

Chcemy, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i wartościowe inicjatywy mogły być zgłoszone. Prosimy przekazać dalej powiadomienie o nagrodzie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych: mediów, organizacji i innych. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przyłączyć się do projektu IPN i poprzeć tę wartościową inicjatywę poprzez jej jak najszersze rozpowszechnienie.

Laureatów pierwszej I drugiej edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”. Komunikat na temat „Świadka Historii” znajduje się na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl - na stronie głównej i w zakładce „Konkursy i nagrody”). Wymagane formularze znajdują się pod załączonym wyżej linkiem.

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza trzecią edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów z terenu Polski znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją Prezesa Instytutu, w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
(„Świadek Historii”)

Nadchodzące imprezy

W dniach 27-28 kwietnia w „Grand Hall” lwowskiego hotelu „Sonata” odbędzie się trzecia edycja polsko-ukraińskich spotkań biznesowych w formacie B2B, głównym organizatorem których jest Rodemna Advertising Online.

W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przedstawione sprawozdania przedstawicieli biznesu o najważniejszych zmianach w ukraińskim ustawodawstwie w potocznym roku oraz te, które nastąpią w roku 2018.

Eksperci przedstawią nowe tendencje w dziedzinie handlu między Ukrainą a Unią Europejską. Także w ramach spotkania jego uczestnicy omówią pytania nadania rozpędu ukraińskiej gospodarce w oparciu o europejskie doświadczenie.

Główni prelegenci – Jan Załubski, prezydent Zet Transport, Tomasz Dąbrowski, KDS, Bogdan Małachowski – T-Projekt, Piotr Alejski, główny dyrektor SAT Albatros i inny.

Łączna ilość uczestników konferencji biznesowej wyniesie około 200 osób. Wszystkie wykłady będą tłumaczone.

Rejestracja oraz więcej informacji na stronie: http://bit.ly/2lRlpuS

Igor Gałuszczak, Lwów, 19.04.17 r.

Nadchodzące imprezy

25 kwietnia w Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej dla Dzieci odbędzie się koncert laureatów Międzynarodowych konkursów i festiwali Eugenii Gingowt (sopran) oraz Nadii Tiszkowej z udziałem Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Polskie kwiaty”, działającego przy Domu Polskim (kierownik artystyczny Łarysa Bojko).

Początek o 16:00. Zaproszeni są wszyscy chętni.

DP w Żytomierzu, 17.04.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

22-23 kwietnia w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu odbędzie się spotkanie w formacie „ojcowski poligon duchowy”.

Szczegóły na planszy informacyjnej.

Walentyna Jusupowa, 06.04.17 r.


Nadchodzące imprezy

11 kwietnia o godzinie 18.00 w winnickiej Galerii „Interszyk” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Polsko-ukraińskiej platformy dyskusyjnej”.

Jako prelegent ponownie wystąpi Oleksandr Bojczenko – pisarz, literaturoznawca, tłumacz książek m.in. Kapuścińskiego i Hłaski, trzykrotny stypendysta MKiDN „Gaude Polonia”.

Adres: Galeria „Interszyk”, IV piętro, ul. Artynowa 12a.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 09.04.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie zaprasza wspólnie uczcić pamięć ofiar represji stalinowskich, mordu w Katyniu, Charkowie, Bykownie i Miednoje oraz tragicznego lotu pod Smoleńskiem.

Obchody w hołdzie ofiar tragicznych wydarzeń odbędą się 10 kwietnia 2017 r. w Żytomierzu.

Program obchodów:

18:00 – Msza Święta w Katedrze p.w. św. Zofii ( Plac Zamkowy, 2).
19:00 – Koncert – Requiem, poświęcony ofiarom katyńskim oraz katastrofy lotniczej. (Katedra p.w. św. Zofii, Plac Zamkowy, 2).

Wiktoria Laskowska-Szczur
prezes Zytomierskiego Obwodowego
Zwiazku Polakow na Ukrainie

 


Nadchodzące imprezy

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych - Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - pełnomocnikiem rektora panem Andrzejem Iwaszko, które odbędzie się w Siedzibie CRP „Polonia” 10 kwietnia 2017 roku.

Adres: ul. Architekta Artynowa 46 (III piętro, pok. 11-12). Początek o godzinie о 18:00.

To spotkanie będzie niepowtarzalną okazją, aby poznać bliżej kierunki, na których można studiować w AGH, dowiedzieć się o ciekawostkach tej Uczelni, wirtualnie zwiedzić najpiękniejszy kampus w Krakowie.

Jest to okazja, aby zobaczyć kampus AGH – począwszy od zabytkowego gmachu reprezentacyjnego, poprzez 16 wydziałów, aż po największe Miasteczko Studenckie w Polsce – i poczuć wyjątkową atmosferę studiowania w AGH!

Czekamy na Ciebie i Twoich przyjaciół – spotkajmy się w AGH!

Spotkanie będzie ciekawe dla wszystkich: przyszłych studentów, ich rodziców, dla tych, którzy chcą zdobyć europejskie wykształcenie, jak również dla tych, którzy chcą więcej dowiedzieć się o Polsce.
Zapraszamy!

Czekamy na Ciebie i Twoich przyjaciół!

CRP „Polonia”, 06.04.17 r.

Nadchodzące imprezy

Wydział Ruchu Osobowego KG RP w Winnicy informuje, że w związku ze wznowieniem pracy urzędu, w sprawach wizowych petenci będą obsługiwani według następującego schematu:

- 05.04. obsługiwani będą petenci, którzy mieli wyznaczoną datę na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat na dzień 30.03.17 oraz 05.04.17
- 06.04. obsługiwani będą petenci, którzy mieli wyznaczoną datę na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat na 31.03.17 oraz 06.04.17
- 07.04. obsługiwani będą petenci, którzy mieli wyznaczoną datę na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat na 03.04.17 oraz 07.04.17

Słowo Polskie, 05.04.17 r.

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 4 (57)

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą